Krematorium Liberec představuje novou službu tzv. videoportréty. Jedná se o doplňkovou službu, kdy je během smutečního obřadu v obřadní síni promítána série fotografií či video sekvencí, které mapují život zesnulého.

Tyto videoportréty jsou promítány na dvou projekčních panelech, které jsou umístěny vedle katafalku s rakví (informovali jsme v tomto článku).

Služba "Videoportréty" zahrnuje zpracování až 20 ks fotografií a jejich následnou produkci v obřadní síni. Fotografie lze dodat v klasické papírové podobě, nebo na CD či flashdisku (datová média budou vrácena objednavateli pohřbu před zahájením obřadu).

Služba zahrnuje scanování fotografií a jejich následnou úpravu. Zejména se jedná o tyto úkony: úprava histogramu, vyvážení barev, doostření, odstranění prachu a škrábanců a drobné úpravy, tak aby bylo dosaženo max. možné kvality každé dodané fotografie. Dále jsou fotografie upraveny (ořez, změna velikosti) tak, aby bylo možné je zobrazovat v HD rozlišení.

Ideální fotografie jsou ty, které byly foceny "na šířku". Ty již není nutné příliš upravovat. Naopak ty, které jsou foceny "na výšku" je nutné ořezat tak, aby byly zobrazeny na celou šíři projekční obrazovky. Tato úprava však znamená, že dochází ke ztrátě části obrazu, typicky spodní část fotografie.

Pokud tato úprava není aplikována, je fotografie zobrazena celá, ale po stranách na monitorech jsou černá místa. Fotografie se tak stává méně zřetelnou pro účastníky pohřbu, kteří sedí v zadních řadách obřadní síně.

Ukázka použití výřezu fotografií:

Zobrazení fotografie bez použití výřezu

Zobrazení fotografie s použitím výřezu a přizpůsobení rozlišení LCD panelu

Videoportréty je možné zpracovat ve 3 variantach:

  • Bez úprav - v případě této varianty jsou fotografie do videoportrétu seřazeny chronologicky tak, jak určil sám objednavatel pohřbu. Fotografie jsou upraveny základními nástroji, tak aby bylo dosaženo co nejlepší obrazové kvality při samotné projekci. Fotografie se střídají na monitorech s jednoduchým vizuálním efektem.
  • Vložení vizuálních efektů, ořezy fotografií - tato varianta, zahrnuje vložení různých vizuálních efektů, které jsou zobrazovány při jednotlivých přechodech mezi fotografiemi. Vizuální efekty jsou vybrány s ohledem na povahu přehrávaného videa. Samotné výřezy z fotografií jsou realizovány s cílem, co nejvíce přiblížit ze snímku fotografované osoby.
  • Proložení fotografií videosekvencemi s přirodními motivy - do sady dodaných fotografií jsou přidány sekvence zobrazující například koruny stromů ve větru, průjezd lesem apod. Náhledy lze zobrazit v ukázkovém videu pod tímto článkem.

Výsledný vzhled samotného videoportrétu určuje grafik a to zejména s ohledem na zákonitosti smutečního obřadu a také s přihlédnutím k technickým podmínkám, které je nutné zohlednit, aby bylo video přehráno v maximální možné kvalitě.

Tato nadstandardní služba je zpoplatněna částkou 1.000,- Kč, která zahrnuje tyto úkony:

  • zpracování až 20 ks fotografií (základní úpravy, scanování)
  • pokročilé úpravy fotografií (ořez, histogram, vyčištění prachu a škrábanců atd.)
  • zpracování videa dle vybrané varianty objednavatelem pohřbu
  • přehrání videoportrétu v průběhu smutečního obřadu

V případě speciálních požadavků se lze domluvit přímo s grafikem se kterým objednavatel pohřbu zkonzultuje, zda je požadavek reálné do videoportrétu zapracovat.

Tuto službu je možno objednat u těchto pohřebních služeb: